Spring naar content

Next level – Naktuinbouw

In de sector waarin Naktuinbouw werkzaam is veranderd op dit moment erg veel en er zal in de nabije toekomst nog veel meer gaan veranderen. Doel van de film is om aan alle belanghebbenden, zowel intern als extern, duidelijk te maken wat de maatschappelijke en economische waarde van Naktuinbouw is en welke veranderingen de komende jaren te verwachten zijn, zowel in de omgeving waarin Naktuinbouw opereert als in de werkwijze van deze dienst.

Meer verander verhalen: