Spring naar content

ABN•AMRO

 • One Team
 • Tops 2013
 • Tops 2014
 • Tops 2015
 • CDB-decommissioning
 • Discus
 • Scrum
 • Top Secret
 • Worst Cees
 • Phoenix
 • Anders veranderen
 • The Bob will help you show
 • Process Ochestration

Aliander

 • Iedereen energie

Amphia

 • Kloppend hart voor de zorg

AMVEST

 • Aan de Kreek
 • WKO installatie deel 1
 • WKO installatie deel 2

ASML

 • Luke 1
 • Contact 1&2
 • Luke 2 – ‘The making of an ASML solutions mapping champion’
 • I’m the machine
 • Once upon a time……
 • FMO Greenfield
 • CM Blues

Avans

 • Profielkeuze HAVO3
 • Zo maken wij het verschil
 • Meerjarenbeleidsplan 2011 – 2014
 • Watermanagement
 • Avans’ Onderwijsvisie
 • ABC- Advanced Business Creation
 • Het Lectoraat
 • Meiden Techniekdag
 • Xplora
 • Ruimte voor Techniek
 • Avans onderneemt
 • Starterslift
 • Kritisch leren denken
 • Onderzoekend vermogen stimuleren

AWL

Beeldmateriaal Social Media

 • Rosi
 • Rosi – part 1
 • Rosi – part 2
 • Rosi – part 3
 • Rode

Bausch&Lomb

 • Bi-manual Cataract Surgery

Bouwfonds Nederlandse Gemeenten

 • De Minimum Energie Woning

Bouwmaat

 • Onze vijf waarden
 • De Nieuwe Opstelling

BRT

 • Dikke Vrienden – Seizoen 1
 • Dikke Vrienden – Seizoen 2

BS&F

 • De Gemeentepolis
 • Belangrijk nieuws voor iedereen met een laag inkomen

CliniClowns

 • Yoga Event

Close-UP

 • Kors’ keuze

CODA Museum

 • Zeep
 • Ten Pas
 • De Ontdekking van Nederland

Corus

 • 9 x 30″ E-learning

Croon Elektrotechniek

 • 0800-belcroon

DANONE

 • Fortisip Compact
 • The Mum Minder
 • Credibility
 • Nutricia Export

DE Master Blenders

 • Meet the ExCo

Driezorg

 • De Elfstedentocht van 2013

EO

 • De Derde Kamer
 • Het leven in Bernardus
 • Het leven in St. Jacob

FIZYR

 • Beeldmateriaal Website
 • Beeldmateriaal Social Media

Gemeente Amsterdam

 • Het subsidiebureau
 • Organisatie ontwikkelingstraject
 • Gebiedsgericht werken

Gemeente Breda

 • De Nieuwe Mark

Gemeente Den Haag

 • Praten over Resultaten
 • DSO nieuwe Stijl
 • De Kavelwinkel
 • Klushuizen
 • Stappenplan
 • Erfpacht
 • Vergunningen – Deel 1
 • Vergunningen – Deel 2
 • Urgentieverklaring
 • Help de buurman verbouwt!

Gemeente Gorinchem

 • Samen mogelijk maken

Gemeente Oss

 • Het groot gespreksvormenboek

Gemeente Schiedam

Doornroosje aan de Schie

Gemeente Zoetermeer

 • Kopje Koffie Deurwaarder
 • Zoetermeer Digitaal

Gorcums Museum

 • Aard van de stad – de stad van Aart

HAN Automotive

 • Vision for education

Hartstichting

 • Raphaël
 • Hartreanimatie voor het Middelbaar Onderwijs

HEJA projectontwikkeling

 • WSSt
 • Watervilla’s
 • Beukenhof Vandenhoven
 • De Wending
 • DOK 64
 • Waterdonken
 • Topolis

Hogeschool Utrecht

 • Focus op onderwijs in de professionele ruimte

Human Dimensions

 • Wij en de Anderen
 • Zo doen wij dat nu eenmaal
 • Zoek de verschillen
 • Vergroot de verschillen

KPN

 • Samen dingen simpel maken
 • Prestatiemanagement

Kunstfactor

 • Zing’es

Landelijke Cliëntenraad

 • De Cliëntenprijs 2019
 • De Cliëntenprijs 2020
 • Afscheid Else Roetering

Libra

 • Een plek waar wonderen gebeuren

Lister

 • Thuis in de wijk

Ministerie van Defensie

 • First Contact
 • The Forward Air Controller
 • Observation
 • Het KPU Bedrijf
 • KMAR
 • SMID
 • BEL
 • Een Klassiek Instrument
 • Natres
 • Kist Exercitie
 • De Infanterist
 • Fit for Airpower
 • DE OT’er
 • Frisian Flag 2013

Ministerie van Economische zaken

 • Het verbeterplan – voor de Nederlands Voedsel en Warenautoriteit

Ministerie van Financiën

 • Horen Zien en Zeggen

Naktuinbouw

 • Next Level

Nationale Politie

 • Het Nieuwe FunctieGebouw
 • Politie 24/7

Nederlandse Taalunie

 • De Nederlandse Taalunie

Nederlandse Vereniging voor Heelkunde

 • Richard 2.0 deel 1 en deel 2

NVBR

 • 4 items over de verbindende rol van de NVBR

NVWA

 • Verbeterplan NVWA

NVZ

 • Patiëntenveiligheid

Patiëntveiligheid in Onderwijs & Opleiding

 • Meneer Berghuis maakt zich zorgen

Provincie Limburg

 • De Huiskamer van Vaals

Provincie Noord-Brabant

 • Agenda van Brabant
 • Klare Taal

Ricoh

Ricoh supply chain

 • 2016
 • 2018
 • 2022

Rijksvastgoedbedrijf

 • Samenwerken op Basis van Vertrouwen

Rijkswaterstaat

 • Pim 1 – Koers 2020
 • Er was eens een Spoorbrug…
 • Bouwen aan Nederland
 • Pim 2 – Koers 2020
 • Het Sluisje

RVO

 • Het Nieuwe Goud

Stadlander

 • Het Driekamer Model
 • De maatschappelijke opgave van Stadlander

Stapreizen

 • La Gomera
 • Alpujarras
 • Cycladen
 • Madeira
 • Toscane

SURF

 • Hoe het Nederlandse hoger onderwijs kan profiteren van de Cloud

TIWOS

 • Nut van het algemeen

UMCG

 • Mindset Meter
 • Mindset Booster

Unilever

 • Lekker Koud

VARA

 • Jules Unlimited

Vereniging Hogescholen

 • Grenzeloos opleiden
 • Ad in 11 delen
 • Future Proof
 • Professionals van morgen
 • Leraar van de toekomst

VPRO

 • Celmaten
 • Mijn vader zingt
 • Studio Achterwerk

VTL

 • Het nieuwe rijden

WBL & TBI infra

 • Anders aanbesteden, anders samenwerken

Zuidzorg

 • De stoere mannen en vrouwen van Zuidzorg

Wat klanten over ons vertellen

Johanna Kroon schreef het veranderverhaal voor de ADR in het kader van het verandertraject ‘ADR; Uw kritische vriend’. Haar kennis van verandercommunicatie en storytelling plus haar ervaring binnen de (Rijks)overheid maakt haar een gewilde specialist als het gaat om de inzet van veranderverhalen tijdens verandertrajecten.

P&P regisseurs maken van het veranderverhaal (script) dat Johanna Kroon schrijft -op basis van achtergrondinformatie en diverse interviews met mensen binnen de ADR – een onderhoudende en doeltreffende visuele vertaling. Dit in de vorm van een whiteboard animatiefilm. De totaalaanpak ‘van het afnemen van interviews en het schrijven van een veranderverhaal tot het opleveren van een visuele vertaling’ ondersteunt de communicatie rondom het verandertraject van de ADR op proces, inhoud, beeld en geluid. Deze geheel eigen aanpak heeft bij andere organisaties bewezen de veranderbereidheid bij alle betrokkenen te vergroten en een succesvolle verandering in de hand te werken. Dat is ook voor de ADR het uiteindelijke doel.

Het eindproduct is duurzaam (2-4 jaar te gebruiken) en geschikt voor de communicatie met medewerkers alsook inzetbaar voor de communicatie met de opdrachtgevers van de ADR.

Het was heel prettig samenwerken met P&P, vanwege hun professionaliteit en flexibiliteit. Ze namen ons als opdrachtgever duidelijk bij de hand door heel expliciet bij de start aan te geven welk tijdpad de productie zou volgen en wanneer besluitvormingsmomenten nodig waren. Hierdoor verliep de besluitvorming rondom de inhoud zeer voorspoedig. De film voldeed aan het doel: na 2 jaar zelfs wordt nog steeds verwezen naar ‘de animatiefilm’ bij de start van het proces.

ls uitwerking van de Marktvisie werkt het programma weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere van Rijkswaterstaat aan een verandering in houding en gedrag tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gericht op het verbeteren van de samenwerkingsrelaties. Bij SAA heet dat Dienend Opdrachtgeverschap. Hiervoor heeft P&P regisseurs op basis van een praktijkverhaal een animatiefilm gemaakt dat bijdraagt aan de kracht van de boodschap. Het resultaat is een aantrekkelijk film waarin met humor de kern van Dienend Opdrachtgeverschap wordt gevisualiseerd. De projectopgave staat centraal; alleen door goed samen te werken wordt dit gerealiseerd. Dat gold ook voor de totstandkoming van de animatie, die binnen tijd, budget en scope is gerealiseerd!

Wij benaderden P&P met de vraag een uitlegfilm te maken over een bepaalde werkmethode. Over die vraag zijn ze eerst met ons in discussie gegaan. Is dit wel de juiste eerste vraag? Waarom gebeurt het nu niet, terwijl die werkmethode toch zo voor de hand ligt? Door de scherpe blik van Johanna én haar techniek van doorvragen, werd duidelijk dat managers verschillende processen in hun hoofd hadden bij een bepaalde uitdrukking. Dat gaf verwarring! Eerst werd er dus gezamenlijk een betere terminologie afgesproken, waarna aan de slag werd gegaan met het script. Door de manier waarop P&P de scriptbespreking organiseert, ontstaat er een snelkookpangevoel en kunnen er sneller besluiten genomen worden. Het eindresultaat waren twee korte whiteboardanimaties die voor iedereen binnen het bedrijf herkenbaar waren: één video waarin het probleem scherp gezet werd en één video waarin de oplossing ‘in a nutshell’ gepresenteerd werd. De milde humor en de scherpe situatieweergave maakten dat de video’s zo leuk waren om naar te kijken dat ook buiten de afdeling vele medewerkers ernaar kijken én er lering uit trekken.

Ik vind de filmpjes super leuk geworden, hier op mijn afdeling is men ook enthousiast! Het is goed gelukt om op een simpele, humoristische manier een aantal behoorlijk abstracte concepten te vatten en een stukje noodzaak over te brengen.
Daarnaast vond ik het heel interessant om door jullie meegenomen te worden in het proces, ongelofelijk wat er allemaal komt kijken bij het produceren van zo’n animatie.

De film zit zo goed in elkaar dat we hem na 6 jaar nog steeds kunnen gebruiken. Maar we hebben nu een nieuwe voorzitter van de raad van bestuur dus hij moet aangepast worden.

Lies Maliepaard IT Run Manager Finance van ABN•AMRO en Monique Gerrets de ‘IT Run Expert’ van ABNAMRO die de interne opleidingen schrijft en geeft, waren zo vriendelijk dat ze op camera wilden vertellen wat ze van onze werkwijze en de film vonden.

“Wij hebben met Paula en Pieter samengewerkt aan een film om medisch specialisten te motiveren om deel te nemen aan een e-learning. Doordat Paula en Pieter erg nieuwsgierig zijn en grondig te werk gaan wisten zij zich goed in te leven in de doelgroep, waardoor zij de boodschap met humor weten over te brengen. De samenwerking hebben wij als zeer positief ervaren: zij denken mee, geven dat stukje extra en stellen net die aanvullende vraag waardoor het filmpje origineel is en precies past bij het doel.”

“Wij hebben P&P regisseurs ingeschakeld om het instrument ‘de Ontwikkelmonitor Onderzoekend Vermogen’ professioneel en gebruiksvriendelijk vorm te geven. Daarnaast hebben zij een prachtige film voor ons gemaakt om docenten te inspireren en motiveren het instrument in te zetten binnen de opleiding. In zowel de vormgeving van het instrument als het maken van de film hebben we de samenwerking met Pieter en Paula als prettig ervaren. Van meet af aan was er veel betrokkenheid bij het realiseren van deze producten. Allereerst werd er goed doorgevraagd over het doel van het instrument en de film. Tijdens het maakproces werd iedere stap werd met ons besproken en werden we goed geadviseerd in de te maken keuzes. Ook als wij aanpassingen wilden doorvoeren konden we hierover goed met elkaar in gesprek. We zijn ontzettend blij met het resultaat en danken P&P regisseurs voor de fijne samenwerking!”

Over een tijdsbestek van een half jaar heb ik intensief samen mogen werken met Pieter en Paula in twee verschillende projecten. Deze samenwerking heb ik als zeer plezierig ervaren.
Pieter en Paula zijn beide sociaal, vriendelijk en service gericht. Ik heb PP Regisseurs eveneens leren kennen als een professioneel en ervaren onderneming, die zich goed weten in te leven in de opdracht voordat met de uitwerking wordt gestart. Dit komt ondermeer tot uiting in een succesvolle afronding van de video “Aan de Kreek” waarin het verkoopproces van vrije kavels wordt uitgelegd. Mede door deze plezierige samenwerking zijn er twee vervolgopdrachten tot stand gekomen voor het project Overhoeks, waarin de uitleg van WKO-systemen centraal staat. Als teamlid weten Pieter en Paula als geen ander de opdracht tot een goed einde te brengen. Dit doen zij door grondige analyse en met oog voor kwaliteit. De service gerichtheid en commercieel inzicht dragen bij aan win-win situaties voor de opdrachtgever. Wij verwachten in de toekomst nog veelvuldig samen te werken met deze partij!

Lister heeft P&P regisseurs gevraagd om ons nieuwe meerjarenbeleidsplan op een kernachtige en aansprekende manier te delen met medewerkers. En dat is gelukt! In korte tijd (1,5 maand) en met een duidelijk plan van aanpak hebben Johanna, Paula, Pieter, Lex en de rest van hun team een animatiefilm gemaakt die de kern van onze plannen goed verwoord en verbeeld. Hun kracht zit, zoals ik het heb ervaren, in goed luisteren en vervolgens de vertaling te maken naar gewone taal en beelden die iedereen begrijpt én waarin de beleidsmakers terugzien wat ze bedoelen.
Daarnaast is het fijn dat het uitgezette tijdschema nauwgezet gevolgd wordt, zodat we voor de deadline nog net in de gelegenheid waren om een klein foutje te verbeteren. Kortom zowel inhoudelijk als qua afspraken heb ik P&P regisseurs heel prettig gevonden om mee samen te werken. Ons meerjarenbeleidsplan is gepresenteerd tijdens een online live show, waarin de animatiefilm een hoofdrol speelde. De reacties van de collega’s waren zonder meer verrast en enthousiast. We verwachten de film nog lang te kunnen gebruiken.

P&P vormen samen met Johanna en Lex een mooie drie-eenheid. Johanna is als geen ander in staat moeilijke materie te vatten in een helder verhaal zonder dat het jip-en-janneketaal wordt. En Lex is weergaloos in zijn tekeningen. P&P is met name goed in het begrijpen van de situatie; ik hoef ze maar even te briefen en ze begrijpen waar ik naar toe wil. Het werken met hen is een co-creatie, waarin ik als opdrachtgever bij alle keuzes betrokken word. Dit team levert producten af van hoge kwaliteit op alle fronten: het verhaal, de humor de technische kwaliteit. Je ziet echt het verschil met andere leveranciers.

Johanna Kroon schreef het veranderverhaal voor de ADR in het kader van het verandertraject ‘ADR; Uw kritische vriend’. Haar kennis van verandercommunicatie en storytelling plus haar ervaring binnen de (Rijks)overheid maakt haar een gewilde specialist als het gaat om de inzet van veranderverhalen tijdens verandertrajecten.

P&P regisseurs maken van het veranderverhaal (script) dat Johanna Kroon schrijft -op basis van achtergrondinformatie en diverse interviews met mensen binnen de ADR – een onderhoudende en doeltreffende visuele vertaling. Dit in de vorm van een whiteboard animatiefilm. De totaalaanpak ‘van het afnemen van interviews en het schrijven van een veranderverhaal tot het opleveren van een visuele vertaling’ ondersteunt de communicatie rondom het verandertraject van de ADR op proces, inhoud, beeld en geluid. Deze geheel eigen aanpak heeft bij andere organisaties bewezen de veranderbereidheid bij alle betrokkenen te vergroten en een succesvolle verandering in de hand te werken. Dat is ook voor de ADR het uiteindelijke doel.

Het eindproduct is duurzaam (2-4 jaar te gebruiken) en geschikt voor de communicatie met medewerkers alsook inzetbaar voor de communicatie met de opdrachtgevers van de ADR.

Gistermiddag hebben wij de première gehad. De collega’s reageerden zeer enthousiast; met luid applaus!! Eindelijk werd het verhaal eens goed uigelegd!