Spring naar content

Klushuizen

De kavelwinkel van de gemeente Den Haag heeft te maken met diverse onderwerpen zoals: Vergunningsvrij bouwen – Erfpacht – Klushuizen. De vraag was om op een eenvoudige manier de materie uit te leggen, zonder de waarheid geweld aan te doen.

KLUSHUIZEN
Bestaande gebouwen die geschikt worden gemaakt voor bewoning, waaraan men zelf nog het nodige moet doen.

Voor Den Haag hebben we o.a. gemaakt: